HỌC SỚM KIẾN THỨC LỚP 12 - TẠO NỀN TẢNG BỨT PHÁ TỪ SỚM

* Bấm chọn môn học mà em muốn học thử:

ĐĂNG KÍ HỌC NGAY

* Học thử các bài giảng của Thầy cô bộ môn của khoá học " App luyện đại học thông minh "

SINH

ANH

HOÁ

TOÁN

* Hàm số và ứng dụng của đạo hàm khảo sát hàm số

* Lũy thừa, mũ và logarit

* Nguyên hàm và tích phân

* Số phức

* Khối đa diện

* Mặt tròn xoay và khối tròn xoay

* Phương pháp tọa độ trong không gian

Khung kiến thức sát nhất đề thi THPT QG 2021

* Đại Cương Giao Động Điều Hòa

* Dao Động Cơ

* Sóng cơ và sóng âm

* Dòng điện xoay chiều

* Dao động và sóng điện từ

* Sóng ánh sáng

* Lượng tử ánh sáng 

* Hạt nhân nguyên tử

* Phân biệt một số chất vô cơ

* Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội

* Este, Lipit

* Cacbohydrat

* Amin - amino axit - protein

* Polime và vật liệu polime

* Đại cương về kim loại

* Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

* Sắt và một số kim loại quan trọng

* Cơ chế di truyền và biến dị

* Quy luật di truyền

* Di truyền quần thể

* Di truyền người

* Ứng dụng di truyền

* Tiến hóa

* Sinh thái

Ngữ âm

Các thì trong Tiếng Anh

Động từ khiếm khuyết

Thể giả định

Câu tường thuật

Câu hỏi đuôi

Từ loại

Mệnh đề quan hệ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Câu giao tiếp

Giới từ và cum động từ

Câu bị động

Câu so sánh

Mệnh đề danh ngữ

Danh động từ, nguyên thể và phân từ

Danh từ và từ xác định